Przedszkole

The Academy of Smurfs - Wychowawcy

Zatrudniamy kadrę przedszkolną według Rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz 674 z póz. zm.).
Naszym glównym celem jest wprowadzenie dzieci w swiat jezyków obcych w naturalny sposób, tak aby od najmlodszych lat stał sie on cześcią ich codziennego życia. Dzieci bez najmniejszych obciazen moga przyswajac jezyk obcy.
Do jego nauki zatrudniamy nauczycieli z pelnymi kwalifikacjami do nauczania jezyków obcych (tylko z dyplomami danej filologii).


 

mgr Magdalena Sternal  

mgr Magdalena Sternal
- założycielka i dyrektor przedszkola

Wykształcenie:
2008 - Uniwersytet Gdański - Wydział filologiczny - magister filologii germańskiej
2009 - WSJO w Świeciu - Filologia angielska z rosyjską - tytuł licencjata.

2012 - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - magister filologii angielskiej.

Praca z dziećmi daje mi ogromną satysfakcję. Przyswajaniu języka obcego przez najmłodszych sprzyjają różnorodne formy zabaw dające radość dzieciom. Dlatego też w zajęciach dydaktycznych wprowadzam gry, zabawy ruchowe, piosenki, wierszyki w połączeniu z materiałami wizualnymi, pobudzającymi bogatą wyobraźnię dzieci oraz ich kreatywność.

"Najbardziej pożyteczne w życiu to własne doświadczenie". Walter Scott

 

     
   

 

 

 

mgr Magdalena Gross

Wykształcenie :
2007 – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, specjalność: edukacja zintegrowana i przedszkolna – tytuł licencjata
2007 – Kolegium Nauczycielskie w Ciechanowie, specjalność: edukacja zintegrowana i przedszkolna – specjalność nauczycielska
2009 – magisterskie studia uzupełniające na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie, specjalność: edukacja wczesnoszkolna – tytuł magistra


Moją myśl pedagogiczną potwierdzają słowa Barbary Cage, a mianowicie „nauczyciel to ktoś, kto widzi w każdym dziecku wyjątkową osobę i zachęca je do rozwijania jego indywidualnych talentów oraz mocnych stron”. W swojej pracy z dzieckiem dążę do szczęścia powierzonych mi przez rodziców dzieci. Zdaję sobie sprawę, że dla każdego rodzica, jego dziecko jest perełką. A moim zadaniem jest tą perełkę dostrzec i pomóc w zdobywaniu nowych umiejętności. Moje doświadczenie w pracy z dziećmi pozwoliło mi na spojrzenie na świat oczami dziecka, a ta perspektywa powinna być interesująca dla każdego dorosłego człowieka. Każdy, kto spróbuje patrzeć w tym samym kierunku co dziecko, może przenieść się w świat o którym dawno zapomniał. Dzieci są naszą przyszłością i od nas nauczycieli w dużej mierze zależy, jak będzie wyglądał świat. Dlatego też staram się, aby dzieci będące pod moją opieką były szczęśliwe, radosne i zawsze uśmiechnięte, bo w takim świecie chciałabym żyć…

   

 

 

 

Renata Zawadka

Wykształcenie:
 
studia I stopnia:
- Kolegium Nauczycielskie w Ciechanowie, kierunek: Pedagogika, specjalność: Edukacja zintegrowana i przedszkolna.
- Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgozczy. Wydział pedagogiki i psychologii. Specjalność: Edukacja zintegrowana i przedszkolna.
 
studia II stopnia (w trakcie):
- Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, kierunek: Pedagogika specjalna, specjalność: terapia pedagogiczna.
 
 
Uważam, że sposób postępowania nauczyciela idealnie odzwierciedlają słowa D. Waloszek : "Nauczyciel funkcjonuje w grupie na równych prawach i obowiązkach z dziećmi: wspólnie z nimi sprząta, myje naczynia, przygotowuje posiłki. Wspólnie z dziećmi realizuje czynności higieniczne. „ Żądając” od dziecka – żąda również od siebie. Bierze udział w różnych formach aktywności dzieci bezpośrednio, a nie przez dozorowanie. Jest otwarty, spokojny, dowcipny, nawet przekorny. Ma prawo do szacunku, bo sam szanuje innych, do godności, bo sam ją uznaje u innych. Ma prawo do błędu, ale i obowiązek jego nie powtarzania. Wśród dzieci jest przede wszystkim kwalifikowanym, kompetentnym człowiekiem.” Myślę, że praca nauczyciela nie ogranicza się do opieki nad dzieciem, nauczania i wychowywania. Jest to też intensywna współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym do którego należę. 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Anna Wolińska

Wykształcenie:

Studia I stopnia:

- Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki, kierunek: Politologia

- Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, kierunek: Język angielski

Studia II stopnia:

- Politechnika Warszawska, kierunek: Administracja

Studia podyplomowe:

- Akademia Pedagogiki Specjalnej, kierunek: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

 

Praca w przedszkolu daje mi dużo radości. Czuję, że spełniam się nie tylko zawodowo, lecz również jako człowiek. Poznając zachowania dzieci mogę bardziej poznać samą siebie i lepiej przekazywać im swoją wiedzę oraz doświadczenie. Uważam, że właśnie praca z dziećmi może dać najwięcej satysfakcji, gdyż to właśnie wtedy w bardzo krótkim czasie widzimy jej efekty. Uczymy dzieci rzeczy, które dla nas wydają się być proste i oczywiste, ale mamy ogromną satysfakcją, gdy w końcu wiedzą się zawiązywać sznurowadła, jeść same czy rozpoznawać, która strona jest lewa a która prawa. Jak pisał Janusz Korczak: „Dzieci nie są głupsze od dorosłych, tylko mają mniej doświadczenia.” Uważam, że właśnie tym doświadczeniem powinniśmy się z nimi dzielić. Warto jest jak najwięcej rzeczy dziecku pokazywać, jak najwięcej objaśniać oraz jak najwięcej z nimi doświadczać. Nie tylko my możemy ich czegoś nauczyć, ale również one nas. Przede wszystkim radości z prostych codziennych spraw, ciekawości świata oraz szczerej miłości i przyjaźni z innymi ludźmi.


 

Kontakt
    Językowe Przedszkole The Academy of SMURFS, ul. Armii Krajowej 45, 06 – 400 Ciechanów tel. 508 381 371, email: smurfsacademy@wp.pl